fredag, november 06, 2020

Vågens tecken

 

Det är ljuset som styr våra steg

En allé av fallande löv

Inget ljud tränger genom 

våra döva öron fyllda av brus


Lyft din fot, ett två, den ena framför 

Den andra framför

En som kommer, förkasta det nya

Och en som väl känner jämvikt


Ljuset i oktober omsluter

Komprimerar alla intryck

Nu främjas tröghet, striden dövas

Något sväljs ner och sköljs åter upp


Vi har nått vågens tecken

Mikro- och makrokosmos i balans

Ett känsligt ekvilibrium

Och vi,  dess vårdare


I korsning mellan individens vilja 

och de omslutande krafterna 

slår vi vakt

Vågen - bli likt en ondulerande våg

Var flytande jämvikt i sefirotens träd


Otröttligt skyddar vi, outtröttligt går vi

Med den ena foten framför den andra

torsdag, januari 09, 2020

Mexican Civilizations

CityState
Gigant Heads
Ball game
Pyramides
Were-jaguars (Transformation)
Obsidian / Jade  
Feathered Serpent
Head-signs / language
The three sisters - maize, beans, squash
Food surplus
Built on trade - secured by violence
Human sacrifice
Planed cities
Hierarchical social structure
Overthrow the elite
Ceremonial squares
Shared beliefs & Ideas / Word views
Public art

Wizards