lördag, mars 20, 2021

Svartalfer etc.

Vi vandrade längs havet. Jag frågade honom om han hade ökat sin spirituella nivå. Nä, det finns inga nivåer. Hade han kommit närmare en förståelse för världens egentliga natur? Nej, bara en insikt att "what you see is what you get". Hans tid i isolering och andlig träning hade varit onödig. Onödig men kanske inte förgäves. Nu hade han gett upp sitt sökande och vänt blicken utåt igen. Teresa av Ávila beskriver den inre borgen, hon enumererar de sju avdelningarna, och tydliggör en väg till perfektion genom sju inkrementella steg. Hennes tanke på närmast diskreta upplysningsstadier går igen i många traditioner. Det finns en stark koppling till gamification av den andliga resan i bl.a. Scientologernas pay-to-win-doktrin. Svartalfer etc. Det finns inga nivåer säger Bobby, det finns bara detta, och slår ut med händerna. Han verkar lite besviken, men jag kan se på honom att han har accepterat detta faktum. Jag kastar en snabb blick mot havet. Sen tittar jag ner i vagnen: Ossi har somnat. Vi käkar en vegansk glass och sen gör vi lite pull-ups på utegymmet.