söndag, november 16, 2008

fredag, november 14, 2008

The slippery slope

Jag dricker öl framför internet - idag igen!?

måndag, november 10, 2008

Doktorns minimala memorandum a.k.a I doktorns väntrum a.k.a Doktorns reception

utdrag:

"Han började med att söka inom sig efter material till något levande. Något som som kunde utväxlas från synapserna i hans lilla aphjärna mot rätt sekvens av abstrakta symboler för att fatta eld i mottagarens receptiva central. Olyckligtvis fanns här inte mycket att hämta."