måndag, december 15, 2008

Dödsfällan

I vissa situationer kan man räkna med att alla människor reagerar på samma sätt. Nästan alla. En liten procent kommer att reagera annorlunda. Det här är en berättelse om en felberäkning. När man ska försöka förutse någons reaktioner är det viktigt att hålla i minnet att människans psyke inte enkelt kan förklaras, kanske statistiskt, men inte i det enskilda fallet. Om man är alltför säker på sin sak kan detta få ödesdigra konsekvenser. Det här är en berättelse om en felberäkning och dess konsekvenser.

1 kommentar:

den Onämnbare sa...

Just så.
Jag noterade btw att du tillåter versaler numera. stort.
Då kan dEt BLi ExTRa SvårT aTt LÄsA.