söndag, februari 05, 2006

Hidden agenda

Genom att definera ett syfte för sin blogg ger man vägledning åt läsaren,
men förlorar samtidigt lite av den dynamik som det luddiga begreppet blogg innefattar. Om inget annat anges (och även då annat anges) kan man anta att syftet med bloggen är att mytologisera den egna personen. Så är även fallet med Mitt dåliga minnes fantasi. (Om det någonsin rått några tvivel om den saken alltså.)

Inga kommentarer: